Úvod

Zajišťujeme výuku v jazykových kurzech pro jednotlivce, firmy a širokou veřejnost v Karlovarském kraji. Naším cílem je podporovat klienty v použití jazyka v praktických situacích. Zaměřujeme se na konverzační dovednosti a schopnost komunikace. Výuka je vedena v pohodové atmosféře, obohacujeme ji různorodými aktivitami, hraním her, použitím internetu, aby si studenti přirozenou cestou procvičili základní jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.  Tempo výuky vždy určuje šikovnost studentů - neřídíme se striktně dle předepsaných schémat. Spokojenost našich studentů je na prvním místě. 
Můžete s námi studovat od začátečnických kurzů až po vysoce pokročilé kurzy. Používáme učebnice s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spolupracujeme s renomovanými nakladatelstvími OXFORD UNIVERSITY PRESS a CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. Označení našich kurzů se řídí podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka směřuje k vykonání některé standardizované zkoušky dle rozhodnutí MŠMT České republiky č.j. 8428/2007-23 a ve znění pozdějších dodatků.

 

AKČNÍ NABÍDKA!  Lekce AJ s rodilou mluvčí v naší kanceláři v Sedleci, zbývají tyto volné termíny: pondělí 10:00, 11:00, 12:00 hod, cena 400,- / 60minut pro 1-3 osoby