Úvod

Vítejte na naší prezentaci! Od roku 2008 zajišťujeme výuku v jazykových kurzech pro jednotlivce, firmy a širokou veřejnost v Karlovarském kraji. Naším cílem je podporovat klienty v použití jazyka v praktických situacích. Zaměřujeme se na konverzační dovednosti a schopnost komunikace. Výuku obohacujeme různorodými aktivitami, hraním her, použitím internetu, aby si studenti přirozenou cestou procvičili všechny základní jazykové dovednosti - poslech, čtení, psaní a mluvení. Tempo výuky vždy určuje šikovnost studentů - neřídíme se striktně dle předepsaných schémat.
Můžete s námi studovat od začátečnických kurzů až po vysoce pokročilé kurzy. Používáme učební materiály s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spolupracujeme s renomovanými nakladatelstvími OXFORD UNIVERSITY PRESS a CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. Označení našich kurzů se řídí podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka směřuje k vykonání některé standardizované zkoušky dle rozhodnutí MŠMT České republiky č.j. 8428/2007-23 a ve znění pozdějších dodatků.